Yardım

BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir grup oluştururken neler yapabilirsiniz:
Stereo Pair, Party Connect

Uyumlu cihazlardan bir grup oluşturduğunuzda Stereo Pair, Party Connect'i kullanabilirsiniz.

 

Stereo Pair

Stereo Pair'i kullanarak hoparlörler arasında stereo çalma için bir hoparlör sesi sağ kanalda (sağ taraf) çalarken, diğer hoparlör sesi sol kanalda (sol taraf) çalar.

Aynı model 2 hoparlörü önceden hazırlayın. Speaker Add function yalnızca 2 hoparlörle kullanılabilir.

Not
 • Eklemek istediğiniz hoparlör başka bir gruba aitse, hoparlörü yeni bir gruba eklemek önceki grubu çözer.
 • Bağlı tüm hoparlörlerin yazılımını en son sürüme güncelleyin.
  (Güncelleme işlemi için her bir cihazın Yardım Kılavuzuna bakın.)
 • iOS 13.0 veya üstünü kullanıyorsanız, iPhone'da [Ayarlar] - [Music Center]'dan Bluetooth'a erişim izni verin.

Stereo Pair'i ayarlamak için

Hoparlörü “Aygıt ve Grup” içinden seçin ve görüntülenen ekranda [Diğer hoparlörlerle grupla] öğesine dokunun.

[Stereo Pair]'i seçin ve gruba eklenecek aygıtı seçmek için ekrandaki talimatları izleyin.

İpucu

Bir grubu çözmek için

“Aygıt ve Grup” ekranından çözmek istediğiniz grubu seçin ve [Grup Düzenle] öğesini kullanarak grubu çözün.

Party Connect

Party Connect ile uyumlu 100'e kadar cihazı birleştirerek aynı anda müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Party Connect ile uyumlu cihazları önceden hazırlayın.

Not
 • Eklemek istediğiniz ses cihazı başka bir gruba aitse, cihazı yeni bir gruba eklemek önceki grubu çözer.
 • Bağlı tüm hoparlörlerin yazılımını en son sürüme güncelleyin.
  (Güncelleme işlemi için her bir cihazın Yardım Kılavuzuna bakın.)
 • iOS 13.0 veya üstünü kullanıyorsanız, iPhone'da [Ayarlar] - [Music Center]'dan Bluetooth'a erişim izni verin.
 • Ses cihazındaki Party Connect düğmesi kullanılarak oluşturulan bir gruba Music Center'dan ses cihazları ekleyemezsiniz.
  Cihazlar eklemek için ya Party Connect düğmesini kullanın ya da grubu çözün ve ardından Party Connect ayarlarını Music Center'dan bir kez daha yapın.

Party Connect'i ayarlamak için

“Aygıt ve Grup”tan Party Connect ile uyumlu bir hoparlör seçin ve görüntülenen ekranda [Diğer hoparlörlerle grupla]'ya dokunun.

[Party Connect]'i seçin, gruba eklemek istediğiniz tüm cihazları seçin ve ardından [Sonraki] düğmesine dokunun. Bir sonraki ekranda yer alan liste tüm cihazlar için “Hazır” mesajını gösterdiğinde, [Tamam] düğmesine dokunun. Cihazların tamamı veya bir kısmı için “Yaklaşın” mesajı görüntülenirse, akıllı telefonu listede “Hazır” görüntüleninceye kadar belirtilen cihazlara yaklaştırın.

İpucu
 • Gruba eklemek istediğiniz ses cihazının adı görüntülenmezse Bir grup oluşturduğunuzda cihaz adı görüntülenmez sayfasına bakın.
 • Bir grup oluşturduğunuzda yalnızca seçilen ilk ses cihazının ses seviyesi akıllı telefondan kontrol edilebilir ve gruba eklenen diğer ses cihazlarının ses seviyesi de otomatik olarak ayarlanır.
  Gruba eklenen diğer ses cihazlarının ses seviyesini doğrudan ilgili cihazlarda da kontrol edebilirsiniz.
 • Party Connect kullanılırken kodek otomatik olarak SBC'ye geçer.
 • Party Connect kullanarak film izlerken görüntü ile ses arasında kayma olabilir.
 • Gruplandırılamayan cihazlar için, [Grup Düzenle]'den ekleyin.

Bir grubu çözmek için

“Aygıt ve Grup” ekranından çözmek istediğiniz grubu seçin ve [Grup Düzenle] öğesini kullanarak grubu çözün.

Bu yazı yardımcı oldu mu?

Neden yardımcı olmadı?