Hjälp

Ljudenheten känns inte igen av Music Center, eller anslutningsförsöket misslyckas.

Kontrollera att ljudenheten är kompatibel med Music Center, och försök sedan följande:

 • Klicka på (knappen Ladda om) för att uppdatera skärmen.
  Om du använder iOS 13.0 eller senare, tillåt åtkomst till Bluetooth från [Inställningar] - [Music Center] på din iPhone.

  Om du använder nätverksanslutning med iOS 14.0 eller senare, tillåt åtkomst till det lokala nätverket via [Inställningar] - [Music Center] på din iPhone.
 • Koppla från BLUETOOTH-anslutningen på smartphonen, starta Music Center, och gör sedan om BLUETOOTH-anslutningen från början igen.
 • Starta om smartphonen.
  Information om hur man startar om smartphonen finns i dess bruksanvisning.
 • Återställ ljudenheten.
  Information om hur du återställer ljudenheten finns i bruksanvisningen för enheten.
  Om ljudenheten drivs via nätsladden, koppla ur sladden från nätuttaget, vänta en stund, och anslut den sedan till nätuttaget igen.
 • Ta bort hopparningen av ljudenheten från smartphonen, och använd sedan Music Center för att göra om anslutningen från början igen.
  Se Ansluta till din ljudenhet för detaljer.
 • Ställ tillbaka till fabriksinställningarna för ljudenheten eller initiera ljudenheten en gång, och använd sedan Music Center för att göra en anslutning från början igen.
  Observera dock att detta ställer tillbaka alla inställningar som gjorts på ljudenheten till fabriksinställningarna.
  Information om hur du ställer tillbaka till fabriksinställningarna för ljudenheten eller initierar ljudenheten finns i bruksanvisningen för enheten.
  Se Ansluta till din ljudenhet för detaljer.

Var denna artikel användbar?

Varför hjälpte den inte?