Hjälp

Ljudenheten känns inte igen av Music Center / SongPal, eller anslutningsförsöket misslyckas.

Kontrollera att ljudenheten är kompatibel med Music Center / SongPal, och försök sedan följande:

 • Klicka på (knappen Ladda om) för att uppdatera skärmen.
 • Koppla från BLUETOOTH-anslutningen på den mobila enheten, starta Music Center / SongPal, och upprätta sedan en BLUETOOTH-anslutning från början igen.
 • Starta om den mobila enheten.
  Information om hur du startar om den mobila enheten finns i bruksanvisningen för enheten.
 • Återställ ljudenheten.
  Information om hur du återställer ljudenheten finns i bruksanvisningen för enheten.
  Om ljudenheten drivs via nätsladden, koppla ur sladden från nätuttaget, vänta en stund, och anslut den sedan till nätuttaget igen.
 • Ta bort ihopparningen av ljudenheten från den mobila enheten, och använd sedan Music Center / SongPal för att göra en anslutning från början igen.
  Klicka här för information om hur du ansluter till en enhet.
 • Ställ tillbaka till fabriksinställningarna för ljudenheten eller initiera ljudenheten en gång, och använd sedan Music Center / SongPal för att göra en anslutning från början igen.
  Observera dock att detta ställer tillbaka alla inställningar som gjorts på ljudenheten till fabriksinställningarna.
  Information om hur du ställer tillbaka till fabriksinställningarna för ljudenheten eller initierar ljudenheten finns i bruksanvisningen för enheten.
  Klicka här för information om hur du ansluter till en enhet.

Var denna artikel användbar?

Varför hjälpte den inte?