Hjälp

Du har registrerat enheten för Music Center / SongPal, men ljudet matas inte ut från enheten vid användning av vissa program via en Wi-Fi-anslutning, t.ex. YouTube

Vid användning av vissa program som inte är kompatibla med Chromecast, t.ex. YouTube, matas inget ljud ut från enheten via en Wi-Fi-anslutning. Utför ihopparningsproceduren för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När enheten har historik för BLUETOOTH-anslutning, växlas Wi-Fi-anslutningen automatiskt till BLUETOOTH-anslutningen.

Var denna artikel användbar?

Varför hjälpte den inte?