Hjälp

Varumärken

 • SONY, Sony Entertainment Network och logotyperna är varumärken som tillhör Sony Corporation.
 • Google, Google Play, Android, Chromecast och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.
 • Denna produkt innehåller programvaran Spotify för vilken du behöver en tredjepartslicens som du kan hitta här:
  http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
 • Spotify och Spotify-logotyperna är varumärken som tillhör Spotify Group.
 • Apple, Apple-logotypen, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes, Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
  "Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för anslutning specifikt till iPod, iPhone eller iPad, var för sig och har certifierats av utvecklaren att uppfylla prestandastandarder för Apple. Apple är inte ansvarigt för enhetens funktion eller överensstämmelse med säkerhets- och myndighetsstandard. Om detta tillbehör används med iPod, iPhone eller iPad kan det påverka den trådlösa prestandan.
 • är ett märke som tillhör Wi-Fi Alliance.
 • Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® och Wi-Fi Alliance® är registrerade märken som tillhör Wi-Fi Alliance.
 • Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ och Wi-Fi Protected Setup™ är märken som tillhör Wi-Fi Alliance.
 • Märket BLUETOOTH® och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och Sony Corporations användning av sådana märken sker på licens. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
 • N-märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.
 • Systemnamnen och produktnamnen som visas i detta hjälpavsnitt är generellt sett varumärken eller registrerade varumärken för tillverkaren. Märkningarna ™ och ® utelämnas i detta hjälpavsnitt.