Hjälp

Använda din Chromecast built-in-ljudenhet

För att börja använda Chromecast built-in med din ljudenhet, anslut ljudenheten till ett Wi-Fi-nätverk med hjälp av Music Center / SongPal, hämta sedan Chromecast-kompatibla appar till din mobila enhet.

Obs!

Se sKompatibla modeller och kontrollera att din ljudenhet är Chromecast-kompatibel.

Hur du ansluter din ljudenhet

Se här för information om hur du ansluter till en enhet.

Hämta Chromecast-kompatibla appar och lyssna på musik

Hämta Chromecast-kompatibla appar från Google Play eller App store till din mobila enhet.

Starta en Chromecast-kompatibel app och spela musik.

Tryck på (Cast-knappen) och välj ljudenheten. Cast-knappen förvandlas till ett , vilket innebär att ljudenheten är ansluten.

Tips!

Om du spelar upp i gruppen (Wireless Multi-room) ska du skapa en ny grupp med Google Home-appen. Ytterligare information om att skapa en ny grupp finns här.

Musik hörs från ljudenheten.

Tips!

Följ länkarna nedan för mer information om hur du använder Chromecast built-in.

Chromecast is a trademark of Google LLC.

Var denna artikel användbar?

Varför hjälpte den inte?