Hjälp

Rörelser

Använd fingerrörelser på uppspelningsskärmen för Music Center / SongPal för att snabbt hoppa till nästa/föregående låt eller radiostation. Resultatet av funktionen skiljer sig åt beroende på vald ljudkälla.

Dra fingret horisontellt: Hoppa till nästa/föregående låt eller ställ in nästa/föregående radiostation.

Dra fingret vertikalt: Välj en radiostation genom att använda automatisk kanalinställning.

Var denna artikel användbar?

Varför hjälpte den inte?