Hjälp

Grundläggande användnings- och skärmfunktioner

När du väljer enheten under "Enhet och grupp" växlar skärmen.

Välj den ljudkälla som önskas bland de ikoner som visas för att börja spela upp på ansluten enhet.

Om du inte kan se några enheter under "Enhet och grupp" eller om anslutningen på något sätt är ostabil kan du använda knappen Ladda om för att uppdatera skärmen.

Välj [inställningar] för att justera inställningar som t.ex. equalizer och ljudkvalitet för ansluten enhet.

Tips!

Vilka inställningar som är tillgängliga varierar beroende på enheten.


Du kan välja andra funktioner via alternativmenyn.

Var denna artikel användbar?

Varför hjälpte den inte?