Hjälp

Vad du kan göra genom att skapa en grupp via BLUETOOTH-anslutning:
Speaker Add function, Wireless Party Chain (endast Music Center)

När du skapar en grupp av kompatibla enheter kan du använda funktionerna Speaker Add function och Wireless Party Chain.

 

Speaker Add function

Du kan använda två högtalare samtidigt genom att använda Speaker Add function. Förbered två högtalare av samma modell.
Speaker Add function går endast att använda med två högtalare.


Dubbelläge:

Båda högtalarna spelar upp samma ljud. Dubbelläge är ursprunglig inställning.


Stereoläge:

En högtalare spelar upp ljudet på höger kanal (höger sida), medan den andra högtalaren spelar upp ljudet på vänster kanal (vänster sida) för uppspelning i stereo mellan högtalarna.

Obs!
  • Om den högtalare som ska läggas till inte visas på den mobila enheten (Android 6.0 eller senare) kan det hända att den visas om du aktiverar platsinställningarna på den mobila enheten.
  • Om den högtalare som du vill lägga till tillhör en annan grupp, kommer tillägg av den till en ny grupp att avgruppera den föregående gruppen.

Förberedande åtgärder

Du kan använda enheterna som du tidigare har anslutit genom att använda Music Center / SongPal. Om det gäller enhet som du ansluter för första gången, anslut den i förväg genom att trycka på (lägg till enhet) på skärmen ”Enhet och grupp”.

Hur man ställer in Speaker Add function

Välj den högtalare som är kompatibel med Speaker Add function under "Enhet och grupp" och tryck på [Gruppera med andra högtalare] på skärmen som visas.


Välj [Speaker Add function] och följ instruktionerna på skärmen för att välja enheten som ska läggas till i gruppen.

Tips!

Den ursprungliga inställningen är dubbelläge. Om du vill använda stereoläget ändrar du det under [Redigera grupp].

Avgruppera

Välj den grupp du vill avgruppera på skärmen "Enhet och grupp" och avgruppera under [Redigera grupp].

Wireless Party Chain

Du kan lyssna på musik samtidigt genom att kombinera upp till tio enheter som är kompatibla med funktionen för Wireless Party Chain. Förbered enheter som är kompatibla med funktionen för Wireless Party Chain i förväg.


Obs!

  • Om den högtalare som ska läggas till inte visas på den mobila enheten (Android 6.0 eller senare) kan det hända att den visas om du aktiverar platsinställningarna på den mobila enheten.
  • Om den högtalare du vill lägga till tillhör en annan grupp, kommer tillägg av den till en ny grupp att avgruppera den föregående gruppen.
  • Volymjustering av de grupperade ljudenheterna med den mobila enheten gäller endast den enhet som du valde först när du grupperade för Wireless Party Chain. Justering av volymen för de andra ljudenheterna i gruppen måste göras på respektive enhet.

Ställa in Wireless Party Chain

Välj den högtalare som är kompatibel med Wireless Party Chain från ”Enhet och grupp”, och tryck på [Gruppera med andra högtalare] på skärmen som visas.

Välj [Wireless Party Chain], markera alla enheter som du vill lägga till i gruppen, och tryck sedan på [Nästa]. När listan på följande skärm visar ”Klar” för alla enheterna, klicka på [OK]. Om ”Gå närmare” visas för alla eller vissa av enheterna, för den mobila enheten mot respektive enhet tills ”Klar” visas i listan.


Tips!

För de enheter som det inte gick att gruppera, lägg till dem från [Redigera grupp].

Avgruppera

Välj den grupp som du vill avgruppera från skärmen ”Enhet och grupp” och avgruppera från [Redigera grupp].

Var denna artikel användbar?

Varför hjälpte den inte?