Hjälp

Ansluta till din ljudenhet

Förberedande åtgärder

 • Kontrollera om din ljudenhet är kompatibel med Music Center / SongPal eller inte.
   Kompatibla modeller
 • Om din ljudenhet och din mobila enhet är anslutna via en BLUETOOTH-anslutning, koppla från BLUETOOTH-anslutningen på den mobila enheten.
 • Om dina ljud- och Android™-enheter inte är försedda med-märket (NFC), använd [Anslut manuellt genom BLUETOOTH-inställningar] för att ansluta dem via en BLUETOOTH-anslutning.
  För att ta reda på om enheterna stöder NFC-funktionen, se bruksanvisningarna för varje enhet.
 • Om du vill ansluta din ljudenhet till ett Wi-Fi-nätverk genom att använda Music Center / SongPal ansluter du till ett Wi-Fi-nätverk med en mobil enhet som redan har Music Center / SongPal installerat.
  Se bruksanvisningen för den trådlösa routern för ytterligare information om anslutning till ett Wi-Fi-nätverk.
  Notera Wi-Fi-nätverksnamnet (SSID) och lösenordet för den trådlösa routern som en framtida referens.

Anslutningen i stora drag

 1. Anslut den mobila enheten och ljudenheten via en BLUETOOTH-anslutning
 2. Anslut ljudenheten till ett Wi-Fi-nätverk
  Obs!

  BLUETOOTH-anslutning krävs även om anslutning till ett Wi-Fi-nätverk upprättas.
  Om du vill ansluta din ljudenhet till ett Wi-Fi-nätverk genom att använda Music Center / SongPal, gör Wi-Fi-nätverksinställningarna via BLUETOOTH-kommunikation.

  Om du använder iOS 13.0 / iOS 13.1, tillåt åtkomst till BLUETOOTH från [Inställningar] - [Music Center] på din iPhone.

Anslutningsförfarande

 1. Anslut den mobila enheten och ljudenheten via en BLUETOOTH-anslutning
  Välj den typ av mobil enhet som du har installerat Music Center / SongPal på för information om hur du ansluter till din enhet.

 2. Anslut din ljudenhet till ett Wi-Fi-nätverk
  Följ instruktionerna på skärmen när BLUETOOTH-anslutningen upprättats och anslut din ljudenhet till ett Wi-Fi-nätverk.
  För att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk tillåt åtkomst till platsen.
  Ange det lösenord du antecknade om lösenordet efterfrågas.
  Tips!

  Du kan också upprätta en Wi-Fi-anslutning från följande skärm.

  När ljudenheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk avslutar Music Center / SongPal BLUETOOTH-anslutningen och skärmen "Musikkälla" visas.

Var denna artikel användbar?

Varför hjälpte den inte?