Help

Handelsmerken

 • SONY, Sony Entertainment Network en de logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
 • Google, Google Play, Android, Chromecast en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.
 • Dit product omvat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die u hier kunt vinden:
  http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
 • Spotify en de Spotify-logo's zijn handelsmerken van de Spotify-groep.
 • Apple, het Apple-logo, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes, Mac en OS X zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.
  "Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen om aan te sluiten op een iPod, iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kan beïnvloeden.
 • is een merk van Wi-Fi Alliance.
 • Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® en Wi-Fi Alliance® zijn gedeponeerde merken van de Wi-Fi Alliance.
 • Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn merken van Wi-Fi Alliance.
 • Het BLUETOOTH®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie. Overige handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaars.
 • De N-markering is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
 • De systeem- en productnamen in deze Help zijn algemeen de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de fabrikant. ™ en ® zijn in deze Help weggelaten.