Ohje

Tavaramerkit

 • SONY, Sony Entertainment Network ja logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
 • Google, Google Play, Android, Chromecast ja muut merkit ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä.
 • Tämä tuote sisältää Spotify-ohjelmiston, joka on seuraavien 3. osapuolen lisenssien alainen:
  http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
 • Spotify ja Spotify-logot ovat Spotify Groupin tavaramerkkejä.
 • Apple, Apple-logo, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes, Mac ja OS X ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc.:n palvelumerkki.
  "Made for iPod", "Made for iPhone" ja "Made for iPad" tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti iPod-, iPhone- tai iPad-laitteeseen yhdistettäväksi ja että valmistaja takaa sen täyttävän Apple-suoritustasovaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusstandardien tai muiden säädösten yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että tämän lisälaitteen käyttäminen iPod-, iPhone- tai iPad-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suoritustehoon.
 • on Wi-Fi Alliancen merkki.
 • Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® ja Wi-Fi Alliance® ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä merkkejä.
 • Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi Protected Setup™ ovat Wi-Fi Alliancen merkkejä.
 • BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
 • N-merkki on NFC Forum, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 • Tässä ohjeessa mainitut järjestelmä- ja tuotenimet ovat yleensä valmistajan tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ™- ja ®-merkkejä ei käytetä tässä ohjeessa.