Help

Verbinding maken met uw audioapparaat

Voorafgaande voorbereiding

 • Controleer of uw audioapparaat compatibel is met Music Center / SongPal.
   Compatibele modellen
 • Als uw audioapparaat en mobiele apparaat met elkaar zijn verbonden via BLUETOOTH, moet u de BLUETOOTH-verbinding op het mobiele apparaat verbreken.
 • Als uw audio- en Android™-apparaten niet voorzien zijn van het(NFC) merkteken, Kunt u [Manuele verbinding met Bluetooth-instellingen] gebruiken om er verbinding mee te maken via BLUETOOTH.
  Om te weten te komen of de apparaten in kwestie de NFC-functie ondersteunen of niet, moet u de handleidingen daarvan raadplegen.
 • Als u uw audioapparaat met behulp van Music Center / SongPal met een Wi-Fi-netwerk wilt verbinden, dient u met het Wi-Fi-netwerk verbinding te maken met een mobiel apparaat waarop Music Center / SongPal geïnstalleerd is.
  Voor meer details over het verbinden met een Wi-Fi-netwerk raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de draadloze router.
  Noteer de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) en het wachtwoord van de draadloze router, zodat u deze informatie later kunt terugvinden.

Overzicht van de verbinding

 1. Verbind het mobiele apparaat en het audioapparaat met elkaar via een BLUETOOTH-verbinding
 2. Verbind het audioapparaat met het Wi-Fi-netwerk
  Opmerking

  Zelfs wanneer u verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk, is een BLUETOOTH-verbinding vereist.
  Als u uw audio-apparaat wilt verbinden met een Wi-Fi-netwerk door middel van Music Center / SongPal, moet u de Wi-Fi-netwerkinstellingen verrichten via BLUETOOTH.

Verbindingsprocedure

 1. Verbind het mobiele apparaat en het audioapparaat met elkaar via een BLUETOOTH-verbinding
  Voor meer informatie over het maken van een verbinding met uw apparaat, selecteert u het type mobiel apparaat waarop Music Center / SongPal geïnstalleerd is.

 2. Verbind uw audioapparaat met een Wi-Fi-netwerk
  Nadat een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, volgt u de instructies op het scherm en verbindt u uw audioapparaat met een Wi-Fi-netwerk.
  Om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, moet u toegang tot de locatie toestaan.
  Als een wachtwoord wordt gevraagd, voert u het eerder genoteerde wachtwoord in.
  Tip

  U kunt een verbinding met het Wi-Fi-netwerk ook op het volgende scherm tot stand brengen.

  Wanneer het audioapparaat verbonden is met een Wi-Fi-netwerk, beëindigt Music Center / Music Center / SongPal de BLUETOOTH-verbinding en verschijnt het scherm "Muziekbron".

Vond u dit artikel nuttig?

Waarom was dit niet nuttig?